Aktivnosti z nadarjenimi učenci

Program aktivnosti za šolsko leto 2019/20:

Poleg utečenega programa dodatnega pouka pri različnih predmetih in nabora interesnih dejavnosti, ki jih nudi šola, predstavljamo aktivnosti, ki smo jih namenili radovednim in ustvarjalnim učencem, ki želite od šole več: odkrivanja, zabavnega učenja, ustvarjanja, kritičnega pogleda in prijetnega druženja v raziskovanju.
Vabimo vas, da se udeležite ustvarjalnih delavnic, čisto posebnih tekmovanj, raziskovanj, ekskurzij ter ogledov filmskih in gledaliških predstav, ki smo jih pripravili za ustvarjalne radovedneže. Poskušali smo najti čim bolj raznolike teme.

Prejeli boste povabila k raziskovanju na različnih področjih, kjer boste imeli priložnost svoje izdelke predstaviti na srečanju mladih raziskovalcev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

FILMSKE IN GLEDALIŠKE PREDSTAVE
Izbrali bomo 2 gledališki predstavi v okviru KINOBALONA – program, namenjen šolskim skupinam.
En film si bomo ogledali v okviru festivala LIFFE v novembru.
Predvidevamo tudi ogled animiranih filmov iz tekmovalnega sklopa SLON III, v okviru festivala ANIMATEKA v decembru.
Obiskali bomo vsaj 2 gledališki, glasbeni, plesni predstavi ali ustvarjalni delavnici v okviru festivala BOBRI, januarja oz. februarja.

DELAVNICE
Za utvarjalne radovedneže bomo med šolskim letom ponudili obiske različnih delavnic na šoli in v okviru festivalov: Noč znanstvenikov in znanstvenic, Festival znanosti in umetnosti …

EKSKURZIJE
Za vas v tem šolskem letu predvidevamo eno ekskurzijo, smer naj zaenkrat ostane skrivnost.

TABORI IN KOLONIJE
Noč branja knjig
V aprilu vam ponujamo posebno doživetje s knjigo v roki in v dobri družbi vrstnikov v šolski telovadnici, kjer vas starši ne morejo priganjati k spanju namesto branja.
Gorniško-ustvarjalni tabor
Ponujamo vam 2-dnevni gorniško obarvan tabor, predvidoma v oktobru. Tabor je namenjen spoznavanju gorništva ter ustvarjalnim aktivnostim, ki jih pripravijo naši učitelji v hribih. Prične se v petek popoldan in se zaključi v nedeljo okrog 14.00.
Razne likovne kolonije
Razpisom likovnih kolonij sledimo preko šolskega leta in vas seznanimo glede na vaše interese. Informacije vam posreduje ga. Barbara Tacar ali Anuška Vidmar Brezec.

DRUGE AKTIVNOSTI
šolski radio
šolski časopis
Male sive celice – za učence 7. do 9. razreda

DODATNI POUK
Vsem ustvarjalnim radovednežem je namenjen tudi dodatni pouk, ki ga izvajajo učiteljice od 1. do 9. razreda. Pri dodatnem pouku spoznavate predmetna področja tudi preko vsebin, ki jih pri pouku ne slišite, preizkusite in je lepa priložnost za reševanje nalog, s kakršnimi se spopadate na tekmovanjih znanja.
V tem šolskem letu ti, mladi nadebudnež, priporočamo obisk dodatnega pouka pri naslednjih predmetih – od 6. do 9. razreda:
ANGLEŠČINA, mentorica Nena Remiaš: Učenci se boste pripravljali na tekmovanje iz angleščine, pripravili nastop in morda ustvarili angleški časopis.
BIOLOGIJA in NARAVOSLOVJE, mentorica Brigita Pirnat: Učenci se boste pripravljali na tekmovanje iz znanja biologije in na ekokviz, predvidoma boste pripravili raziskovalno nalogo in skrbeli za Gozdno učno pot Golovec, ki so jo ustvarili vaši predhodniki.
GEOGRAFIJA, mentor Marsel Šnepf: Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja geografije in orientacije, za popestritev pa boste imeli terensko delo.
FIZIKA, mentorica Tatjana Šeruga: Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja fizike ter raziskovali fizikalne zakonitosti različnih pojavov.
KEMIJA, mentorica Darja Kokalj: Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja kemije ter »zacoprali« kakšen kemijski poskus, da vam ne bo dolgčas.
MATEMATIKA, mentorici Tatjana Šeruga in Darja Ušeničnik: Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja matematike Kenguru ter “trli matematične orehe”.
SLOVENŠČINA, mentorici Andreja Dvornik in Tatjana Rupnik Hladnik: Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja slovenščine, izdelovali projektno nalogo za projekt e-knjiga ter se pripravljali na nacionalno preverjanje znanja.
ZGODOVINA, mentorica Metka Temlin Dobrilovič: Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja zgodovine in spoznavali zgodovinska dejstva, za kakršna pri pouku ni časa. Vključili se boste lahko tudi v raziskovalno delo.

TEKMOVANJA
Imeli boste možnost udeležbe na vseh tekmovanjih znanj, športnih tekmovanjih na občinskem nivoju ter nekaterih drugih tekmovanj kot je tekmovanje v računalniški pismenosti BOBER, tekmovanje pevskih zborov ipd.
Natečaji
Sodelovali bomo na likovnih, literarnih, fotografskih in drugih natečajih, ki bodo razpisani med šolskim letom. Mnogi med njimi bodo ekološko obarvani.
Preizkusite se lahko tudi v vseh tekmovanjih znanj, ki so objavljena v šolski publikaciji in na šolski spletni strani:
·         slovenska, angleška, nemška, zamejska bralna značka
·         športna značka
·         vesela šola
·         tekmovanje iz matematike, logike, fizike, kemije, biologije, računalništva, geografije,
·         tekmovanje mladih zgodovinarjev
·         tekmovanje iz slovenščine – Cankarjevo priznanje in tujih jezikov
·         tekmovanje mladih tehnikov in modelarjev
·         računanje je igra
·         športna tekmovanja

INTERESNE DEJAVNOSTI
Na šoli tudi v tem šolskem letu izvajamo pester izbor interesnih dejavnosti, med katerimi, upamo, vsak izmed vas, ustvarjalnih radovednežev, najde vsaj eno, ki ga zanima in veseli delo v njej.
Seznam interesnih dejavnosti, ki se izvajajo, lahko najdete na šolski spletni strani v meniju UČENCI.

ZA KONEC
Med šolskim letom vas bomo sproti obveščali o aktivnostih. Dobrodošle nam bodo tudi vaše ideje za delavnice, oglede predstav in razstav, …
Na koncu vas prisrčno vabimo k sodelovanju, uživali boste v osvajanju novih znanj ter se zabavali v družbi vrstnikov.
Posebej vas vabimo k sodelovanju na področju raziskovalnega dela, v pomoč vam bodo učiteljice 2. in 3. triade.

(Visited 522 times, 1 visits today)
Dostopnost