Dodatni, dopolnilni pouk

DODATNI POUK
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča učencem doseganje višjih učnih ciljev.

DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje.

FAKULTATIVNI POUK
Fakultativni pouk organiziramo z zunanjo jezikovno šolo MITRA:

  • različni tuji jeziki za učence od 1. do 9. razreda, jezikovna šola se predstavi na vsakoletni tržnici interesnih dejavnosti 1. teden v septembru
(Visited 1.093 times, 1 visits today)
Dostopnost