Ponujeni obvezni izbirni predmeti 2024/25

V šolskem letu 2024/25 na OŠ Poljane Ljubljana ponujamo naslednje predmete:

predmet razred učitelj ponujen
1.     nemščina 1 7 Boštjan Korošec DA
2.     nemščina 2 8 Boštjan Korošec DA
3.     nemščina 3 9 Boštjan Korošec DA
4.     španščina 1 7 Breda Ulčnik DA
5.     španščina 2 8 Breda Ulčnik DA
6.     španščina 3 9 Breda Ulčnik DA
7.     likovno snovanje 1 7 Barbara Tacar DA
8.     likovno snovanje 2 8 Barbara Tacar DA
9.     likovno snovanje 3 9 Barbara Tacar DA
10.   poskusi v kemiji 8, 9 Jona Bergant DA
11.   okoljska vzgoja 7, 8, 9 Jona Bergant DA
12.   raziskovanje organizmov v domači okolici 7, 8, 9 Jona Bergant DA
13.   sodobna priprava hrane 7 Lidija Košir Petje DA
14.   načini prehranjevanja 8 Lidija Košir Petje DA
15.   multimedija 7, 8, 9 Anuška Vidmar Brezec DA
16.   računalniška omrežja 8, 9 Anuška Vidmar Brezec DA
17.   urejanje besedil 7, 8, 9 Anuška Vidmar Brezec DA
18.   izbrani šport – nogomet 7, 8, 9 Romana Maček DA
19.   šport za sprostitev 7, 8, 9 Romana Maček DA
20.   šport za zdravje 7, 8, 9 Romana Maček DA
21.   obdelava gradiv les 7, 8, 9 Boštjan Regulj DA
22.   rastline in človek 7, 8, 9 Brigita Pirnat DA
23.   organizmi v naravnem in umetnem okolju 7, 8, 9 Brigita Pirnat DA
24.   genetika 9 Brigita Pirnat DA
25.   verstva in etika 7, 8, 9   DA
26.  zgodovina – odkrivajmo preteklost mojega kraja 7, 8 Manca Rožman DA

 

(Visited 2.963 times, 1 visits today)
Dostopnost