Ponujeni obvezni izbirni predmeti 2022/23

V šolskem letu 2022/23 na OŠ Poljane Ljubljana ponujamo naslednje predmete:

predmet razred učitelj izbran/ni izbran
1.     francoščina 2 8 Petra Kobe Tomič DA
2.     nemščina 1 7 Anamarija Cemič DA
3.     nemščina 2 8 Anamarija Cemič DA
4.     nemščina 3 9 Anamarija Cemič DA
5.     španščina 1 7 Ulčnik Breda DA
6.     španščina 2 8 Ulčnik Breda DA
7.     likovno snovanje 1 7 Tacar Barbara DA
8.     likovno snovanje 2 8 Tacar Barbara DA
9.     likovno snovanje 3 9 Tacar Barbara NE
10.   poskusi v kemiji 8, 9 Jona Šušteršič DA
11.   okoljska vzgoja 7, 8, 9 Jona Šušteršič NE
12.   raziskovanje organizmov v domačem okolju 7, 8, 9 Jona Šušteršič DA
13.   sodobna priprava hrane 7, 8 Lidija Košir Petje DA
14.   načini prehranjevanja 8, 9 Lidija Košir Petje DA
15.   multimedija 7, 8, 9 Vidmar Brezec Anuška DA
16.   računalniška omrežja 8, 9 Vidmar Brezec Anuška NE
17.   urejanje besedil 7, 8, 9 Vidmar Brezec Anuška NE
18.   izbrani šport nogomet 7, 8, 9 Maček Romana DA
19.   izbrani šport odbojka 7, 8, 9 Maček Romana DA
20.   šport za sprostitev 7, 8, 9 Maček Romana DA
21.   šport za zdravje 7, 8, 9 Maček Romana DA
22.   obdelava gradiv les 7, 8, 9 Boštjan Regulj NE
23.   rastline in človek 7, 8, 9 Brigita Pirnat NE
24.   organizmi v naravnem in umetnem okolju 7, 8, 9 Brigita Pirnat NE
25.   genetika 9 Brigita Pirnat DA
26.   retorika 9 Cemič/R. Hladnik NE
27.   glasbena dela 7, 8, 9 Lucija Tozon NE
28.   verstva in etika 7, 8, 9   NE

 

(Visited 1.760 times, 1 visits today)