Genetika

Mentorica: Brigita Pirnat           GENETIKA

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda. Povezuje se z biologijo v osmem razredu in je nadgradnja tega predmeta. Pri izbirnem predmetu učenci poglobijo, nadgradijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri obveznem predmetu. V ospredju je povezovanje teorije in  prakse z namenom pridobivanje uporabnega znanja. Temu so prilagojene tudi metode dela, ki temeljijo na aktivnem delu učencev.

Vsebina :

  • genetika kot biološka disciplina, ki preučuje dedovanje
  • mikroskopiranje in zgradba celice, zgradba DNA
  • pomembna odkritja na področju genetike
  • prenašanje lastnosti s staršev na potomce-humana genetika
  • mutacije in modifikacije
  • dedovanje različnih bolezni pri človeku
  • pomen genetike na različnih področjih življenja

Učenci izkazujejo svoje znanje v različnih samostojnih izdelkih  (poskusi, poročila, opazovanja, modeli, plakati…). Pouku je individualiziran tako, da sposobnejši učenci znanje razširijo in poglobijo, manj sposobni in manj motivirani pa ponovijo in utrdijo  znanje o genetiki.

(Visited 343 times, 1 visits today)
Dostopnost