Španščina

Mentorica: Breda Ulčnik                                              TUJI JEZIK ŠPANŠČINA 1, 2, 3

Izbirni predmet španščina  je triletni predmet, ki se izvaja od 7. do 9. razreda dve uri tedensko. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja izstopi. Z učenjem španščine pa lahko prične tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Pri pouku španščine se učenci usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v različnih okoliščinah in za izražanje mnej o sebi in svetu. Preko branja, poslušanja besedil in pesmi, govora in pisanja postopoma osvajajo in uporabljajo osnovne jezikovne strukture in širijo besedišče različnih tem: šola, prijatelji in družina, prosti čas, nakupovanje, poklici …  Učenci pri pouku in domačem delu uporabljajo učbenik, CD in delovni zvezek Gente joven 1 in 2 (Encina Alonso, Neus Sans),  za utrjevanje in poglabljanje snovi pa jim je v  pomoč tudi Spletnik za španski jezik. Tekom šolskega leta se lahko udeležijo tudi različnih dejavnosti ob dnevu jezikov, tekmujejo za špansko bralno značko EPI Lectura in pripravljajo druge projekte.

Španščina je po številu govorcev danes tretji svetovni jezik, saj je uradni jezik v Španiji in v državah Srednje in Južne Amerike (razen v Braziliji). Pri pouku španskega jezika se zato učenci seznanijo tudi z raznoliko kulturo in tradicijo špansko govorečega sveta, z njihovo glasbo, folkloro in književnostjo. Eden od ciljev  pouka španskega jezika je tudi vzgajati v strpnosti in razumevanju drugačnosti ter tako povezati slovensko in špansko govorečo kulturo v vseh njenih razsežnostih.

espanol

(Visited 766 times, 1 visits today)
Dostopnost