Nemščina

Mentor: Boštjan Korošec TUJI JEZIK NEMŠČINA 1, 2, 3

… und jetzt auf Deutsch!

Izbirni predmet nemščina traja od 7. do 9. razreda in poteka dvakrat na teden po eno šolsko uro. Pri pouku nemščine učenci spoznavajo različne teme (šola, čas, družina, živali, prehrana, nakupovanje, prosti čas, poklici …). Preko pogovora, branja in poslušanja besedil širijo svoje besedišče in prepoznavajo ter uporabljajo različne jezikovne strukture. Postopoma se učijo v nemščini samostojno in sproščeno komunicirati. Pri pouku se srečujejo tudi z nemško književnostjo in jo poustvarjajo.

Večina učencev se pri tem izbirnem predmetu prvič sreča z drugim tujim jezikom. Tu jim je v veliko pomoč predznanje: nemške jezikovne pojave lahko primerjajo z angleškimi, preko nemščine pa tudi poglabljajo svoj odnos do maternega jezika. Pomembna cilja predmeta sta namreč spoznavanje razlik in podobnosti med slovensko kulturo in kulturo nemškogovorečih dežel ter spodbujanje k strpnosti in razumevanju drugačnosti.

Znanje jezika je potrebno graditi temeljito. Ker se veliko učencev z nemščino sreča tudi v nadaljnjem šolanju, je priporočljivo, da izbirni predmet obiskujejo tri leta.

(Visited 706 times, 1 visits today)
Dostopnost