Organizmi v naravnem in umetnem okolju

Mentorica: Brigita Pirnat        ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

 

Izbirni predmet je namenjen  učencem 7., 8. in 9. razredov osnovne šole in se povezuje s predmetom naravoslovje v 7. razredu in biologijo v 8. in 9. razredu. Predmet je modularno zasnovan v dveh modulih po 35 ur.

Naše delo bo potekalo tako v naravi kot tudi v učilnici. Z opazovanjem v naravi bomo spoznavali žive in nežive dejavnike, ki vplivajo na življenje živih bitij v ekosistemu. Raziskovali in ugotavljali bomo, kako vpliva onesnaževanje, vnos tujih organizmov, pomanjkanje vode itd. na ravnovesje in preživetje organizmov v naravi. Ob gojenju živali se bomo naučili odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji. Naš namen bo razvijati pozitiven in odgovoren odnos do živega sveta, ki je nujno potreben za varovanje in ohranjanje narave za naslednje rodove.

(Visited 249 times, 1 visits today)
Dostopnost