Kaj nam govorijo umetnine

Mentorica: Metka Temlin Dobrilovič      KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE

Temeljni cilj in namen predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov od davnine do današnjih dni. Prek njih naj bi spoznal umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja.

Predmet daje učencu široko kulturno izobrazbo, mu odpira vrata v svetovno in domačo umetnost, pomaga oblikovati narodno zavest in samospoštovanje.

Cilji predmeta:

  •     razvijanje veselja in zanimanja za stvaritve iz preteklosti in sedanjosti;
  •     navajanje na varovanje in ohranjanje umetnostne dediščine ter oblikovanje stališč glede možnosti za uveljavljanje skrbi za umetnostne spomenike;
  •     razumevanje, da je vsaka likovna podoba rezultat časa in okolja, v katerem je nastala;
  •     seznanjanje z okoliščinami in družbenimi razlogi za nastanek stvaritve;
  •     spoznavanje in razumevanje različnih zvrsti umetniškega ustvarjanja in njihovo slogovno raznovrstnost;
  •     prepoznavanje stvaritev v svoji okolici, ki so dostopne z reprodukcijami ali v neposrednem stiku ( razvaline, galerija, muzej…);
  •     spoznavanje vloge in poslanstva strokovnih ustanov;
  •     seznanjanje s temeljnimi termini in njihovo povezovanje s spoznanji iz drugih predmetov;
  •     odkrivanje razlik med visoko in ljudsko, med industrijsko in množično umetnostjo, med umetnino in dekoracijo…

Predmet se povezuje s številnimi predmeti: zgodovino, slovenščino, geografijo, glasbo, likovno vzgojo…

Delo bo potekalo v učilnici, muzejih, galerijah, na terenu…

(Visited 98 times, 1 visits today)
Dostopnost