Književnost na filmu

Učenci od 6. do 9. razreda se preizkusijo v izdelavi kratkega filma po literarni predlogi.

Tekmovalne skupine si izberejo prozno delo ali pesem. Besedilo ob pomoči mentorice razčlenijo, iz njega izluščijo sporočilo in ga aktualizirajo – prenesejo ga v sodobni čas in prostor. Nato posnamejo film, ki je dolg 3–10 minut. Pri tem se urijo v skupinskem delu, pisanju scenosleda in scenarija, v filmski igri, snemanju in montaži.

Najkakovostnejši izdelki se lahko uvrstijo na tekmovanje »Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu«. Prejmejo lahko priznanje, ki je enakovredno Cankarjevemu priznanju.

Mentorica: Tatjana Rupnik Hladnik

tatjana.hladnik@ospoljane.si

(Visited 93 times, 1 visits today)
Dostopnost