Okoljska vzgoja

Mentorica: Jona Šušteršič OKOLJSKA VZGOJA

Pri izbirnem predmetu bo naš cilj spodbujanje “okoljske pismenosti”- to pomeni, da bomo gojili odgovornost do vseh živih bitij in vzgojo za trajnostno prihodnost.

Spopadali se bomo z aktualno problematiko v naši okolici, mestu, državi in svetu. Z raziskovanjem okoljskih pojavov in problemov, bomo poskušali najti vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov.

Ob tem je eden glavnih ciljev, da razvijemo akcijsko kompetenco – pripravljenost in sposobnost zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju, takega odločanja, ki bo zagotavljalo kakovostno in zdravo življenje in bo hkrati ohranjalo možnosti za zadovoljevanje življenjskih potreb tudi prihodnjim generacijam.

Da bomo varčni z elektriko, bomo večino časa poskušali preživeti na terenu, saj je v okolici šole velika raznolikost ekosistemov, ki jih ogrožamo ljudje.

(Visited 184 times, 1 visits today)
Dostopnost