Glasbena dela

Mentorica: Lucija Tozon              GLASBENA DELA

GLASBENA DELA je predmet, ki poudarja vzgojo poslušalcev in obiskovalcev glasbenih prireditev. Daje možnost, da se učenci v aktivnem delu seznanijo z umetniško literaturo večjih razsežnosti. Osrednji cilj tega predmeta je, da učenci z interesom obiskujejo kakovostne glasbene prireditve. Obenem pa je pomembno, da spoznajo model dobrih zvočnih posnetkov, ki jim bo pomagal oblikovati osebno glasbeno zbirko.

Cilji:

  • učenci spoznajo tematske sklope različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov;
  • navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del;
  • ob različnih zvrsteh umetniške komunikacije izražajo glasbena doživetja in predstave;
  • razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov;
  • selektivno izbirajo medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov;
  • obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;
  • iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih.

(Visited 165 times, 1 visits today)
Dostopnost