Neobvezni izb. predmeti – 3. triada

V 3. triadi šola ponudi poleg obveznih izbirnih predmetov tudi neobvezne izbirne predmete – tuje jezike.

Med temi učenci izbirate poleg obveznih izbirnih predmetov.

Pouk neobveznih tujih jezikov se izvaja, če se prijavi za posamezni jezik najmanj 12 učencev iz 3. triade, predmeti niso vezani na razred, ampak vključujejo učence vseh 3 razredov.

V tem šolskem letu se v 3. triadi ne izvaja noben neobvezni tuji jezik.

(Visited 632 times, 1 visits today)
Dostopnost