Učiteljice in učitelji

UČITELJICE IN UČITELJI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

I. TRIADA

RAZRED RAZREDNIK e-naslov UČILNICA ODDELKI
PODALJŠANEGA
BIVANJA
e-naslov
1. a Sara Tomažin
sara.tomazin@ospoljane.si št. 1/P

Helena Habič

Andreja Kovač

Viktorija Stanišič

Sabina Luštrik

Petra Gajšek

Manca Potušek

Anja Uranič

Boštjan Regulj

 

helena.habic@ospoljane.si

andreja.kovac@ospoljane.si

viktorija.stanisic@ospoljane.si

petra.gajsek@ospoljane.si

manca.potusek@ospoljane.si

anja.uranic@ospoljane.si

bostjan.regulj@ospoljane.si

1. b Katja Ratej katja.ratej@ospoljane.si št. 2/P
2. a Liljana Šanca lili.sanca@ospoljane.si št.3/P
2. b Branka Kogovšek branka.kogovsek@ospoljane.si št.4/P
3. a Sonja Pretnar
sonja.pretnar@ospoljane.si št. 5/P
3. b Simona Lesar simona.lesar@ospoljane.si št. 6/P
ŠPO Dominika Gačner dominika.gacner@ospoljane.si
TJA Anja Uranič anja.uranic@ospoljane.si


II. TRIADA

RAZRED RAZREDNIK e-naslov UČILNICA ODDELEK
PODALJŠANEGA
BIVANJA
e-naslov
4. a
Katja Kardelj
katja.kardelj@ospoljane.si št. 23/P

Boštjan Regulj,

Metka Temlin Dobrilovič,

Marsel Šnepf

 

bostjan.regulj@ospoljane.si

metka.dobrilovic@ospoljane.si

marsel.snepf@ospoljane.si

4. b Simona Zdešar
simona.zdesar@ospoljane.si št. 22/P
5. a Tatjana Rahne tatjana.rahne@ospoljane.si št. 20/P
5. b Tina Dečman Barlovič tina.decman-barlovic@ospoljane.si št. 21/P
6. a Brigita Pirnat
brigita.pirnat@ospoljane.si št. 19/1
 /
6. b Darja Ušeničnik
darja.usenicnik@ospoljane.si št. 13/1  /
DSP Mojca Mavretič mojca.mavretic@ospoljane.si kabinet
prizidek
Individualna
strokovna pomoč
ŠPO Dominika Gačner dominika.gacner@ospoljane.si ŠPO
GUM Lucija Tozon lucija.tozon@ospoljane.si
TJA Anja Uranič
Nena Remiaš
anja.uranic@ospoljane.si
nena.remias@ospoljane.si

III. TRIADA    

UČITELJ-ica e-naslov PREDMETI RAZRED UČILNICA
Tatjana Šeruga tatjana.seruga@ospoljane.si MAT, FIZ 7. a št. 19/1
Lucija Tozon lucija.tozon@ospoljane.si GUM 7. b št. 13/1
Anja Uranič
Nena Remiaš
anja.uranic@ospoljane.si
nena.remias@ospoljane.si
 TJA  8. a št. 11/1
Marsel Šnepf marsel.snepf@ospoljane.si GEO, DKE  8. b št. 14/1
Breda Ulčnik breda.ulcnik@ospoljane.si TJA, ŠI1, ŠI3  9. a št. 12/1
Tatjana Rupnik Hladnik tatjana.hladnik@ospoljane.si SLJ, NI, NEM 9. b št. 17/1
Andreja Dvornik andreja.dvornik@ospoljane.si  SLJ  št. 16/1
Darja Ušeničnik
Kristina Grbec
darja.usenicnik@ospoljane.si
kristina.grbec@ospoljane.si
 MAT  št. 15/1
Brigita Pirnat brigita.pirnat@ospoljane.si BIO, NAR, GOS
št. 18/1
Metka Temlin Dobrilovič
metka.dobrilovic@ospoljane.si ZGO št. 14/1
Darja Kokalj darja.kokalj@ospoljane.si KEM, TIT, POK
TEH/1
Romana Maček romana.macek@ospoljane.si ŠPO, IŠP-O, ŠSP, ŠZZ
št. 14/1
Petra Kobe Tomič petra.kobe.tomic@ospoljane.si FI2, FI3
Lidija Košir Petje  lidija.kosir-petje@ospoljane.si GOS
št. 24/P
Dominika Gačner
dominika.gacner@ospoljane.si ŠPO
Barbara Tacar barbara.tacar@ospoljane.si LUM, LS št. 11/1
Boštjan Regulj
bostjan.regulj@ospoljane.si TIT, OGL TEH/1
Anuška Vidmar Brezec anuska.vb@ospoljane.si MME, RAČ rač. uč./1
Ana Panjan ana.panjan@ospoljane.si svetovalno delo in DSP kabinet svet. sl./1
Manca Potušek manca.potusek@ospoljane.si TJA zbornica
Mojca Herceg Bovhan
 mojca.herceg.bovhan@ospoljane.si DSP kabinet pri uč. TIT
Andreja Kogovšek
andreja.kogovsek@ospoljane.si svetovalno delo in DSP kabinet svet. sl./1
Matej Žalig matej.zalig@ospoljane.si DSP in spremstvo u7/pritličje

   

(Visited 3.793 times, 1 visits today)