Učiteljice in učitelji

UČITELJICE IN UČITELJI V ŠOLSKEM LETU 2024/25

I. TRIADA

RAZRED RAZREDNIK

e-naslov

UČILNICA UČITELJI
PODALJŠANEGA
BIVANJAe-naslov
1. a Sabina Luštrik
št. 1/P Helena Habič
helena.habic@ospoljane.si 
Petra Gajšek
petra.gajsek@ospoljane.si
Branka Kogovšek
branka.kogovsek@ospoljane.si
Boštjan Korošec
bostjan.korosec@ospoljane.si
Viktorija Stanišič
viktorija.stanisic@ospoljane.si
Lea Dezire
  lea.dezire@ospoljane.si
1. b Katja Ratej
katja.ratej@ospoljane.si
št. 2/P
2. a Liljana Šanca
lili.sanca@ospoljane.si
št.3/P
2. b Mladen Kopasić
mladen.kopasic@ospoljane.si
št.4/P
3. a Sonja Pretnar
sonja.pretnar@ospoljane.si
št. 5/P
3. b Simona Lesar
simona.lesar@ospoljane.si
št. 6/P
ŠPO Dominika Gačner
dominika.gacner@ospoljane.si
šp. kabinet
TJA Anja Uranič
anja.uranic@ospoljane.si
 


II. TRIADA

RAZRED

RAZREDNIK
e-naslov

UČILNICA UČITELJI
PODALJŠANEGA
BIVANJA     e-naslov
4. a
Katja Kardelj
katja.kardelj@ospoljane.si
20/P Boštjan Korošec
bostjan.korosec@ospoljane.si
Boštjan Regulj
bostjan.regulj@ospoljane.si
Manca Rožman
manca.rozman@ospoljane.si
Marsel Šnepf
marsel.snepf@ospoljane.si
Jona Bergant
jona.bergant@ospoljane.si
Barbara Tacar
barbara.tacar@ospoljane.si
4. b Tina Lomovšek
tina.lomovsek@ospoljane.si
 
22/P
5. a Tatjana Rahne
tatjana.rahne@ospoljane.si
23/P
5. b Tina Dečman Barlovič
tina.decman-barlovic@ospoljane.si
21/P
6. a      
6. b


   
DSP Mojca Mavretič
mojca.mavretic@ospoljane.si
Tajda Lukan
tajda.lukan@ospoljane.si
k23/P
k41/1
 
ŠPO Dominika Gačner
dominika.gacner@ospoljane.si
šp. kabinet  
GUM Lucija Tozon
lucija.tozon@ospoljane.si
13/1  
TJA Breda Ulčnik
breda.ulcnik@ospoljane.si
12/1  

III. TRIADA    

UČITELJ-ica e-naslov PREDMETI RAZRED UČILNICA
Tatjana Šeruga – r
tatjana.seruga@ospoljane.si MAT, FIZ
7. a
19/1
Lidija Košir Petje – s
 lidija.kosir-petje@ospoljane.si GOS, SPH, NPH 7. a
24/P
Lucija Tozon – r
lucija.tozon@ospoljane.si GUM, MPZ
7. b
13/1
Dominika Gačner – s
dominika.gacner@ospoljane.si ŠPO
7. b
13/1
Nena Remiaš – r nena.remias@ospoljane.si TJA, OID
8. a 14/1
Marsel Šnepf – s marsel.snepf@ospoljane.si GEO, DKE
8. a 14/1
Boštjan Regulj – r
bostjan.regulj@ospoljane.si TIT, OGL, NIP TEH
8. b 11/1, TIT/1
Anja Uranič – s anja.uranic@ospoljane.si   TJA 8. b 11/1
Jona Bergant – r
 jona.bernant@ospoljane.si  KEM, POK, ROD
9. a 12/1
Manca Rožman – s
manca.rozman@ospoljane.si ZGO 9. a 12/1
Manca Potušek – s
manca.potusek@ospoljane.si SLJ, TJA  9. b 17/1
Matej Žalig – r
matej.zalig@ospoljane.si svet. delo in DSP 9. b 17/1, k7-1/P
Brigita Pirnat
brigita.pirnat@ospoljane.si BIO, NAR, GOS
  18/1
Andreja Dvornik
andreja.dvornik@ospoljane.si  SLJ    16/1
Ines Bistrović
ines.bistrovic@ospoljane.si MAT   15/1
Tajda Lukan
tajda.lukan@ospoljane.si  DSP
  k41/1
Lucija Tozon lucija.tozon@ospoljane.si GUM   13/1
Breda Ulčnik breda.ulcnik@ospoljane.si TJA, ŠI123
  12/1
Boštjan Korošec
bostjan.korosec@ospoljane.si NEM, PB
  17/1
Tatjana Rupnik Hladnik tatjana.hladnik@ospoljane.si SLJ
  17/1
Romana Maček
romana.macek@ospoljane.si ŠPO, IŠP-N,
ŠSP, ŠZZ
  zbornica
Dominika Gačner dominika.gacner@ospoljane.si ŠPO   šp. kabinet
Barbara Tacar barbara.tacar@ospoljane.si LUM, LS, NIP UME
  št. 11/1
Anuška Vidmar Brezec anuska.vb@ospoljane.si NIP RAČ, OID
pomočnica ravnatelja
  u25/1
k34/1
Ana Panjan – s
ana.panjan@ospoljane.si svet. delo in DSP
  k 36/1
Mojca Herceg Bovhan
 mojca.herceg.bovhan@ospoljane.si DSP   k7-2/P
Brina Greif
brina.greif@ospoljane.si svet. delo in DSP   k35/1

   

(Visited 9.728 times, 1 visits today)
Dostopnost