Obvezni predmeti

OBVEZNI PREDMETI PO VELJAVNEM PREDMETNIKU

predmeti / število ur tedensko 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
ANGLEŠČINA (2) 2 2 2 3 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRUŽBA       2 3        
GEOGRAFIJA           1 2 1,5 2
ZGODOVINA           1 2 2 2
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA             1 1  
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3            
FIZIKA               2 2
KEMIJA               2 2
BIOLOGIJA               1,5 2
NARAVOSLOVJE           2 3    
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA       3 3        
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA           2 1 1  
GOSPODINJSTVO         1 1,5      
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2

 

(Visited 1.329 times, 1 visits today)
Dostopnost