Ponujeni obvezni izbirni predmeti 2023/24

V šolskem letu 2023/24 na OŠ Poljane Ljubljana ponujamo naslednje predmete:

predmet razred učitelj ponujen
1.     francoščina 3 8 Petra Kobe Tomič DA
2.     nemščina 1 7 Boštjan Korošec DA
3.     nemščina 2 8 Boštjan Korošec DA
4.     nemščina 3 9 Boštjan Korošec DA
5.     španščina 1 7 Breda Ulčnik DA
6.     španščina 2 8 Breda Ulčnik DA
7.     španščina 3 9 Breda Ulčnik DA
8.     likovno snovanje 1 7 Barbara Tacar DA
9.     likovno snovanje 2 8 Barbara Tacar DA
10.   likovno snovanje 3 9 Barbara Tacar DA
11.   poskusi v kemiji 8, 9 Lea Dezire DA
12.   okoljska vzgoja 7, 8, 9 Lea Dezire DA
13.   raziskovanje organizmov v domačem okolju 7, 8, 9 Lea Dezire DA
14.   sodobna priprava hrane 7, 8 Lidija Košir Petje DA
15.   načini prehranjevanja 8, 9 Lidija Košir Petje DA
16.   multimedija 7, 8, 9 Anuška Vidmar Brezec DA
17.   računalniška omrežja 8, 9 Anuška Vidmar Brezec DA
18.   urejanje besedil 7, 8, 9 Anuška Vidmar Brezec DA
20.   izbrani šport 7, 8, 9 Romana Maček DA
21.   šport za sprostitev 7, 8, 9 Romana Maček DA
22.   šport za zdravje 7, 8, 9 Romana Maček DA
23.   obdelava gradiv les 7, 8, 9 Boštjan Regulj DA
24.   rastline in človek 7, 8, 9 Brigita Pirnat DA
25.   organizmi v naravnem in umetnem okolju 7, 8, 9 Brigita Pirnat DA
26.   genetika 9 Brigita Pirnat DA
27.   retorika 9    
28.   glasbena dela 7, 8, 9 Lucija Tozon DA
29.   verstva in etika 7, 8, 9   DA
30.  zgodovina – odkrivajmo preteklost mojega kraja 7, 8 Manca Rožman DA
31.  umetnostna zgodovina – življenje upodobljeno v umetnosti 7, 8, 9 Manca Rožman DA

 

(Visited 2.515 times, 1 visits today)
Dostopnost