Poseben status učenca

Umetniško udejstvovanje in športna dejavnost, kakor tudi druge oblike ustvarjalnosti mladih, se med seboj pomembno dopolnjujejo in bogatijo. Posebej je poudarjena skrb šole za zdrav in celosten osebnostni razvoj mladine in njenih ustvarjalnih potencialov. V šolah to odgovornost in te naloge uresničujemo v sodelovanju z različnimi dejavniki v okolju (kulturna in športna društva, delovne organizacije) in starši. Nekaterim učencem je umetniška in športna dejavnost samo sredstvo za sprostitev in zabavo, spet drugi imajo višje cilje. Ob intenzivnem, načrtnem in sistematičnem delu, vadbi, treningu, želijo postati vrhunski umetniki, raziskovalci in športniki; to pomeni, da so zaradi tega veliko bolj obremenjeni.
V šoli želimo omogočiti tem učencem lažje usklajevanje njihove šolske obveznosti s treningi, vadbo, tekmovanji in nastopi.

Obrazec za pridobitev statusa dobite na spletni strani med dokumenti in obrazci.

 

(Visited 962 times, 1 visits today)
Dostopnost