Obvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2023/24 se na OŠ Poljane Ljubljana izvajajo naslednji predmeti:

predmet razred učitelj
1.     francoščina 3 9 Petra Kobe Tomič
2.     nemščina 1 7 Korošec Boštjan
3.     nemščina 2 8 Korošec Boštjan
4.     nemščina 3 9 Korošec Boštjan
5.     španščina 1 7 Ulčnik Breda
6.     španščina 2 8 Ulčnik Breda
7.     španščina 3 9 Ulčnik Breda
8.     likovno snovanje 1+2 7+8 Tacar Barbara
9.     likovno snovanje 3 9 Tacar Barbara
10.   obdelava gradiv – les 7, 8, 9 Boštjan Regulj
11.   poskusi v kemiji 8, 9 učitelj kemije
12.   raziskovanje organizmov v domači okolici 7, 8, 9 učitelj kemije
13.   sodobna priprava hrane 7, 8, 9 Lidija Košir Petje
14.   načini prehranjevanja 8, 9 Lidija Košir Petje
15.   izbrani šport odbojka 7, 8, 9 Maček Romana
16.   šport za sprostitev 7, 8, 9 Maček Romana
17.   šport za zdravje 7, 8, 9 Maček Romana

 

(Visited 897 times, 1 visits today)
Dostopnost