Obdelava gradiv les

Mentor: Boštjan Regulj       OBDELAVA GRADIV – LES

Izbirni predmet obdelava gradiv – LES omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih.

Učenci spoznavajo gradivo ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezno orodje in stroje. Svoje izdelke primerjajo z izdelki drugih učencev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani. Pri svojem delu učenci samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov, določanju delovnih postopkov ter organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa.

Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih šolskih delavnicah. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

(Visited 295 times, 1 visits today)
Dostopnost