Urnik

URNIK 2021/22

1. a – razredničarka Sara Tomažin

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ SPO ŠPO GUM TJA
TOR DOD
DOP
SLJ SPO MAT ŠPO
SRE MAT SLJ LUM LUM TJA
ČET MAT SLJ SLJ ŠPO
PET MAT SLJ GUM SPO

 

1. b – razredničarka Katja Ratej

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ GUM ŠPO SPO
TOR DOD
DOP
SLJ SPO ŠPO MAT TJA
SRE MAT SLJ LUM LUM
ČET SLJ MAT GUM SPO TJA
PET SLJ SLJ ŠPO MAT

2. a – razredničarka Liljana Šanca

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ SLJ MAT SPO GUM
TOR SPO ŠPO MAT SLJ SLJ
SRE DOD
DOP
SLJ ŠPO LUM LUM TJA
ČET ŠPO SPO SLJ MAT
PET MAT GUM TJA SLJ

 

2. b – razredničarka Branka Kogovšek

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SPO ŠPO SLJ SLJ TJA
TOR DOD
DOP
SLJ MAT GUM LUM LUM
SRE SLJ SPO MAT ŠPO
ČET SLJ TJA MAT GUM SPO
PET SLJ SLJ ŠPO MAT

3. a – razredničarka Sonja Pretnar

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SPO TJA MAT SLJ SLJ
TOR SLJ MAT SPO GUM ŠPO
SRE DOD
DOP
ŠPO SLJ MAT LUM LUM
ČET SPO SLJ ŠPO MAT TJA
PET SLJ SLJ MAT GUM

 

3. b – razredničarka Simona Lesar

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ SLJ SPO MAT ŠPO
TOR SLJ MAT SPO GUM TJA
SRE DOD
DOP
SLJ ŠPO TJA SPO MAT
ČET SLJ SLJ MAT LUM LUM
PET SLJ MAT GUM ŠPO

4. a – razredničarka Katja Kardelj/Ema Semolič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON ŠPO SLJ MAT RU-A
GUM-B
TOR SLJ SLJ TJA DRU MAT NIP-N
NIP-R
SRE DOD
DOP
MAT DRU NIT NIT ŠPO NIP-T-B NIP-T-B
ČET SLJ ŠPO MET LUM LUM
PET NIP-Š TJA MAT GUM NIT SLJ NIP-N
NIP-U

 

4. b – razredničarka Simona Zdešar

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ MAT NIT GUM-A
RU-B
TOR MAT TJA SLJ ŠPO DRU NIP-N
NIP-R
SRE SLJ SLJ MAT LUM LUM NIP-T-B NIP-T-B
ČET DOD
DOP
TJA MAT SLJ DRU ŠPO
PET NIP-Š MAT GUM NIT NIT ŠPO NIP-N
NIP-U

5. a – razredničarka Tatjana Rahne

 

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ MAT NIT TJA RU-A
GUM-B
KOL-A KOL-B
TOR ŠPO SLJ SLJ MAT DRU NIP-N1 NIP-N2
NIP-R
SRE SLJ TJA MAT ŠPO NIT NIP-T-A NIP-T-A
ČET DOD
DOP
NIT GOS DRU GUM LUM LUM
PET NIP-Š MAT ŠPO SLJ DRU TJA NIP-N1
NIP-U
NIP-N2

 

5. b – razredničarka Tina Dečman Barlovič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ SLJ MAT NIT GUM-A
RU-B
KOL-B KOL-A
TOR DOD
DOP
ŠPO TJA SLJ DRU NIT NIP-N1 NIP-N2
NIP-R
SRE TJA SLJ GUM MAT NIT NIP-T-A NIP-T-A
ČET GOS SLJ ŠPO TJA MAT DRU
PET NIP-Š MAT DRU LUM LUM ŠPO NIP-N1
NIP-U
NIP-N2

6. a – razredničarka Manca Rožman

 

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ TJA GUM ŠPO MAT
TOR NAR SLJ TJA TIT
GOS
TIT
GOS
NIP-N1 NIP-N2
NIP-R
SRE LUM-A LUM-A TJA ŠPO MAT SLJ NIP-T-B NIP-T-B
ČET GOS
TIT
GOS
TIT
SLJ NAR MAT ZGO RU
PET NIP-Š GEO TJA SLJ ŠPO MAT NIP-N1
NIP-U
NIP-N2

 

6. b – razrednik Boštjan Regulj, od 1. 1. 2022 razredničarka Manca Potušek

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON GUM ŠPO TJA MAT SLJ
TOR RU TJA ZGO SLJ MAT NAR NIP-N1 NIP-N2
NIP-R
SRE LUM-B LUM-B NAR GEO SLJ ŠPO NIP-T-B NIP-T-B
ČET TJA SLJ MAT ŠPO GOS
TIT
GOS
TIT
PET NIP-Š SLJ TJA MAT TIT
GOS
TIT
GOS
NIP-N1
NIP-U
NIP-N2

7.a – razredničarka Brigita Pirnat

 

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON NAR NAR SLJ MAT GEO ŠPO IP-SPH-B IP-SPH-B
TOR IP-NI1
IP-ŠI1
SLJ TIT GEO TJA ŠPO-F IP-ONA-1.poll.
IP-RČL-2.poll.
IP-ONA-1.poll.
IP-RČL-2.poll.
SRE RU SLJ GUM NAR ZGO TJA MAT
ČET ŠPO MAT ZGO TJA SLJ IP-LS1-A IP-LS1-A
PET IP-NI1
IP-ŠI1
TJA MAT LUM-A
DKE-B
LUM-A
DKE-B
IP-FI1 IP-FI1

7. b – razredničarka Ines Bistrović

 

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON TJA SLJ GEO NAR NAR ŠPO IP-SPH-B IP-SPH-B
TOR IP-NI1
IP-ŠI1
TIT MAT NAR TJA ŠPO IP-ONA-1.poll.
IP-RČL-2.poll.
IP-ONA-1.poll.
IP-RČL-2.poll.
SRE RU TJA SLJ MAT GUM GEO ZGO IP-IŠO-A
IP-ŠZZ-B
IP-IŠO-A
IP-ŠZZ-B
ČET MAT ZGO TJA SLJ ŠPO IP-LS1-A IP-LS1-A
PET IP-NI1
IP-ŠI1
MAT SLJ DKE-A
LUM-B
DKE-A
LUM-B
IP-FI1 IP-FI1

8.a – razredničarka  Tatjana Šeruga

 

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ MAT KEM ZGO ŠPO IP-POK
IP-SPH-B
IP-SPH-B
TOR IP-NI1
IP-ŠI1
GUM BIO-A
GEO-B
FIZ SLJ MAT IP-ONA-1.poll.
IP-RČL-2.poll.
IP-IŠO-A
IP-ŠZZ-B
IP-ONA-1.poll.
IP-RČL-2.poll.
IP-IŠO-A
IP-ŠZZ-B
SRE RU MAT TJA SLJ TIT ZGO ŠPO IP-IŠO-A
IP-MME-A
IP-ŠZZ-B
IP-ROM-B
IP-IŠO-A
IP-MME-A
IP-ŠZZ-B
IP-ROM-B
ČET SLJ KEM LUM-A
DKE-B
LUM-A
DKE-B
TJA IP-LS2-A IP-LS2-A
PET IP-NI2
IP-ŠI2
ŠPO-F
MAT GEO TJA FIZ BIO IP-NPH

 

8.b – razredničarka Lucija Tozon

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON SLJ KEM MAT TJA ŠPO IP-NI2 IP-SPH-B IP-SPH-B
TOR IP-ŠI1 MAT GEO-A
BIO-B
GUM FIZ SLJ IP-ŠSP-A
IP-IŠN-B
IP-ŠSP-A
IP-IŠN-B
SRE RU MAT ZGO TIT TJA SLJ ŠPO IP-IŠO-A
IP-ŠZZ-B
IP-IŠO-A
IP-ŠZZ-B
ČET IP-NI2 FIZ TJA DKE-A
LUM-B
DKE-A
LUM-B
KEM ŠPO IP-LS2-A IP-LS2-A
PET IP-ŠI1 BIO MAT ZGO SLJ GEO IP-NPH

9.a – razredničarka Nena Remiaš

 

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON IP-NI3 FIZ GEO MAT2
TJA1
KEM SLJ IP-NI2
MAT1
IP-POK
TOR IP-ŠI1 MAT2
TJA1
MAT1
TJA2
ŠPO ZGO SLJ IP-ŠSP-A
IP-IŠN-B
RČL-2.poll.
IP-ŠSP-A
IP-IŠN-B
RČL-2.poll.
SRE IP-NI3 SLJ LUM MAT2
TJA1
MAT1
TJA2
BIO RU IP-IŠO-A
IP-MME-A
IP-ŠZZ-B
IP-ROM-B
IP-IŠO-A
IP-MME-A
IP-ŠZZ-B
IP-ROM-B
ČET IP-NI2 SLJ ŠPO KEM FIZ MAT2 IP-LS3-B IP-LS3-B
PET IP-ŠI1 ZGO BIO MAT1
TJA2
GUM SLJ IP-NPH

 

9. b – razrednik Marsel Šnepf

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON IP-NI3 MAT2
TJA1
MAT1
TJA2
ZGO SLJ KEM IP-POK
TOR IP-NI1
IP-ŠI1
GEO ŠPO MAT1
TJA2
SLJ MAT2
TJA1
IP-ŠSP-A
IP-IŠN-B
IP-ONA-1.poll.
IP-ŠSP-A
IP-IŠN-B
IP-ONA-1.poll.
SRE IP-NI3 BIO FIZ SLJ GEO MAT2
TJA1
RU IP-IŠO-A
IP-MME-A
IP-ŠZZ-B
IP-IŠO-A
IP-MME-A
IP-ŠZZ-B
ČET MAT1 KEM LUM GUM SLJ IP-LS3-B IP-LS3-B
PET IP-ŠI1
IP-NI1
MAT2
ŠPO ZGO BIO MAT1
TJA2
SLJ IP-NPH

 

(Visited 5.007 times, 1 visits today)