Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, učence, starše, sodelavce in zaposlene ter druge osebe, ki sodelujejo z Osnovno šolo Poljane Ljubljana o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.
Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.
Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.
Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kakšen način naša organizacija kot upravljalec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi zakonitih pravnih podlag.

Podrobno o politiki varstva osebnih podatkov OŠ Poljane Ljubljana

(Visited 117 times, 1 visits today)
Dostopnost