Svet staršev

SVET STARŠEV se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev v javni šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah. Daje mnenja o predlogu programa razvoja šole in LDN, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Naloga predstavnikov strašev v oddelkih je na sejah sveta staršev posredovati pobude in predloge staršev ter starše v oddelkih seznanjati s sprejetimi sklepi sej sveta staršev.

Poslovnik sveta staršev OŠ Poljane Ljubljana 2014

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV

ŠOLSKO LETO 2021/2022
Zapisnik 1. seje v šolskem letu 2021/22

ŠOLSKO LETO 2020/2021
Zapisnik 1. seje v šolskem letu 2020/21
Zapisnik 2. seje v šolskem letu 2020/21
Zapisnik 3. seje v šolskem letu 2020/21

ŠOLSKO LETO 2019/2020
Zapisnik 1. seje v šolskem letu 2019/20
Zapisnik 1. dopisne seje v šolskem letu 2019/20
Zapisnik 2. seje v šolskem letu 2019/20
Zapisnik 3. seje v šolskem letu 2019/20

ŠOLSKO LETO 2018/2019
Zapisnik 1 seje v šolskem letu 2018/19
Zapisnik 2. seje v šolskem letu 2018/19
Zapisnik 3. seje v šolskem letu 2018/19
Zapisnik 4. seje v šolskem letu 2018/19

ŠOLSKO LETO 2017/2018
Zapisnik 1. seje v šolskem letu 2017/18
Zapisnik 2. seje v šolskem letu 2017/18
Zapisnik 1. dopisne seje v šolskem letu 2017/18
Zapisnik 3. seje v šolskem letu 2017/18

ŠOLSKO LETO 2016/2017
Zapisnik 1. seje v šolskem letu 2016/17
Zapisnik 2. seje v šolskem letu 2016/17
Zapisnik 3. seje v šolskem letu 2016/17

ŠOLSKO LETO 2015/2016
Zapisnik 1. seje v šolskem letu 2015/16
Zapisnik 2. seje v šolskem letu 2015/16
Zapisnik 3. seje v šolskem letu 2015/16

ŠOLSKO LETO 2014/2015
Zapisnik 1. seje v šolskem letu 2014/15
Zapisnik 1. korespondenčne seje v letu 2014/15
Zapisnik 2. seje v šolskem letu 2014/15
Zapisnik 3. seje v šolskem letu 2014/15

ŠOLSKO LETO 2013/2014
Zapisnik 1. seje v šolskem letu 2013/14
Zapisnik 2. seje v šolskem letu 2013/14
Zapisnik 3. seje v šolskem letu 2013/14
Zapisnik 4. seje v šolskem letu 2013/14
Zapisnik korespondenčne seje 2013/14

POMEMEBNE POVEZAVE

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije
European Parents Association

(Visited 636 times, 1 visits today)