Pomoč pri učnih težavah

EVIDENTIRANJE, POMOČ IN SPREMLJANJE UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI

Učencem, ki imajo težave pri učenju, posvečamo posebno skrb. Evidentirajo jih učitelji, včasih pa pomoč želijo starši ali otrok sam. Učencem s težavami pri učenju nudimo različne oblike pomoči:

  • dopolnilni pouk,
  • učenje učenja,
  • pomoč študenta ali dijaka prostovoljca,
  • pomoč pri organizaciji in učenju,
  • delavnice SUT,
  • po potrebi napotimo učenca in starše po pomoč v zunanjo institucijo.

Za učence s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na našo šolo, izdelamo individualizirani program, s katerim v skladu s strokovnim mnenjem določimo prilagoditve in cilje. Program vse leto spremljamo in redno sodelujemo z učencem, starši, učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči ter po potrebi z zunanjo institucijo, kjer je otrok obravnavan.

Postopek usmerjanja:
Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku; oba dokumenta skupaj pošljemo na Zavod za šolstvo. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled in otroka usmeri v ustrezen program (navadno matična OŠ) z odločbo, v kateri določi tudi prilagoditve in pomoč.

(Visited 735 times, 1 visits today)
Dostopnost