Glasbena šola ProArte

pro         arte      g l a s b e n o     i z o b r a ž e v a n j e

VPIS v celoletno glasbeno izobraževanje iz predmetov

  • KLAVIR
  • KITARA
  • KLJUNASTA FLAVTA
  • PREČNA FLAVTA
  • VIOLINA
  • SOLO PETJE
  • KLAVIATURE (synthesizer)
  • ELEKTRIČNA KITARA
  • TEORIJA GLASBE

Osnovni Programi

Standardni dvopredmetni
1x tedensko individualni pouk instrumenta ali solo petja (30 min) &
1x tedensko skupinski pouk teorije glasbe (45 min)

Individualni
1x tedensko individualni pouk instrumenta (oz. solo petja) s teorijo glasbe (45 min)

Teorija glasbe
1x tedensko skupinski pouk  (brez individualnih ur)

Dvo-instrumentalni program (dva instrumenta oz. instrument plus solo petje)
2x tedensko individualni pouk (2 x 30 min) &
1x tedensko skupinski pouk teorije glasbe (45 min)

Program dodatni instrument
1x tedensko pouk instrumenta brez teorije glasbe  –  dodatni programi instrumentov za učence, ki redno obiskujejo programe v javnih glasbenih šolah

Specialni & Dodatni Programi

Program duet
po dogovoru (samo za učence nadaljevalnih letnikov)

Program skupinsko muziciranje
po dogovoru (samo za učence nadaljevalnih letnikov)

Druge oblike programov in dodatnih ur pouka / po dogovoru

SPREJEMNI IZPITI / se ne izvajajo (v programe se lahko prijavijo vsi učenci)

ZAKLJUČNI IZPITI / opravljanje zaključnih izpitov za klasične instrumente, solo petje in teorijo glasbe po javno veljavnih programih je možno le s predhodno najavo namere ob vpisu in kasnejšo privolitvijo pedagogov, ki direktno spremljajo sposobnosti oziroma napredovanje posameznega učenca

PRODUKCIJE / praviloma dvakrat letno, oz. prilagojeno, v kolikor bodo v veljavi omejitve za izvajanje javnih prireditev

Redni tedenski pouk se izvaja v prostorih osnovne šole Poljane.

URNIKI se formirajo v skladu z razpoložljivimi terminini prijavljenih otrok, pedagogov in učilnic.

* Vsi programi individualnega pouka se prilagodijo stopnji in (kolikor je le možno) željam posameznega učenca.

Naknadni vpis oz prijava v programe med šolskim letom je možna po predhodnem dogovoru.

Dodatne informacije in prijave
e-pošta:   pai.proarte@gmail.com
telefon:    070 414 928

(Visited 1.307 times, 1 visits today)
Dostopnost