Knjižničarski krožek

Krožek obiskujejo učenci od 5. do 9. razreda. Sestajamo se en dan v tednu in sicer ob petkih, od 7.30 do 8.15.

Člani krožka so v knjižnici tudi takrat, ko imajo čas in v neformalnih oblikah dela pomagajo pri izposoji, redu v knjižnici, pomoči sošolcem…

Člani krožka urejajo vrnjeno gradivo, svetujejo pri izbiri knjig. Spoznavajo osnovna pravila postavitve gradiva in delovanja šolske knjižnice.

Spremljajo knjižne novosti, pomagajo urejati oglasno desko novosti in oglasno desko za Bralno značko, nove knjige tehnično opremijo za izposojo, hkrati pa z novimi ovitki ali lepilnimi trakovi vzdržujejo staro knjižno gradivo.

  • Spoznajo COBISS+, aplikacijo m-Cobiss, portal Dobre knjige, slovarje na spletu…
  • Periodične publikacije urejajo po letnikih in številkah, pomagajo pri razstavah in vseh aktivnostih, ki jih organizira knjižnica. Pripravijo kakšno vsebino za izvedbo ure KIZ, razvijamo ustvarjalno mišljenje ob izrekih, ilustracijah, piktogramih, slikovnih sporočilih…
  • Sodelujejo pri pripravi zaključne prireditve za bralce naše šole, ko nas obišče priznani pisatelj, pesnik, ilustrator, igralec…
  • Izvajajo pravljične urice za prvošolce
  • Pomagajo pri organizaciji in izvedbi Noči branja
  • Naučijo se osnovnih veščin iskanja gradiva, podaljševanja in rezervacij gradiva prek spleta in to znanje prenašajo tudi na ostale obiskovalce knjižnice.

Preizkusijo tudi delo izposojevalca knjižničnega gradiva.

Ogledamo si kakšen film iz sveta knjig in knjižnic ter film po knjižni uspešnici.

Vedno pa upoštevamo tudi interese članov krožka in vsebine sproti prilagajamo.

Prijave do 15. septembra v knjižnici ali na suzana.klemencic@ospoljane.si

(Visited 19 times, 1 visits today)
Dostopnost