Poskusi v kemiji

Mentorica: Jona Šušteršič POSKUSI V KEMIJI

Si kdaj razmišljal kako se naredi milo ali pa zakaj snovi zažarijo v toliko različnih barvah? Si kdaj opazoval spremembe snovi? Veš, kako ravnati s snovmi, ki so jedke, vnetljive, skratka nevarne?

Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boš našel odgovor pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji, ki predstavlja odlično nadgradnjo predmetov naravoslovje in kemija.

Pri predmetu boste spoznali kje v vsakdanjem življenju nam prav pride znanje kemije in naravoslovja. Razvijali boste spretnost ter natančnost opazovanja in izvajanja laboratorijskega dela. Naučili se bomo znanstvenega raziskovanja, ki vključuje postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, analiziranje in prepoznavanje soodvisnosti teorije z življenjskim okoljem.

Urili boste veščine mladega znanstvenika in poglabljali znanja naravoslovnih vsebin.

Izbirni predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda in predstavlja zaključeno celoto v obsegu 35 oz. 32 ur.

(Visited 1.153 times, 1 visits today)
Dostopnost