Rastline in človek

Mentorica Brigita Pirnat       RASTLINE IN ČLOVEK

Izbirni predmet je namenjen  učencem 7., 8. in 9. razredov osnovne šole in se povezuje s predmetom naravoslovje v 7. razredu in biologijo v 8. in 9. razredu. Predmet je modularno zasnovan v dveh modulih po 35 ur.

Projektno delo bo potekalo na terenu in v učilnici. Temeljilo bo predvsem na izkustvenem učenju, samostojnem in vodenem opazovanju. S tem izbirnim predmetom bomo ugotavljali, kakšen pomen imajo rastline za obstoj vseh živih bitij. Na sprehodih v okolici šole bomo s pomočjo preprostih ključev prepoznavali posamezne vrste rastlin. Veliko časa bomo namenili tudi poznavanju, gojenju in uporabni vrednosti rastlin, saj rastline spremljajo človeka od njegovega nastanka in so mu neposreden vir hrane, zdravja in zaščite. Prav zaradi uporabnosti jih je človek prinesel v bližino svojega doma in jih z umetnim izborom vzgojil v številne nove sorte. Ugotavljali bomo tudi, kako človek z intenzivnim kmetijstvom ogroža pestrost in raznovrstnost rastlin.

(Visited 279 times, 1 visits today)
Dostopnost