Šolski ekovrt

Interesna dejavnost šolski ekovrt  je namenjena učencem 6. – 9. razreda z namenom, da s pomočjo vrtnarjenja omogočimo otrokom neposreden stik z naravo in razvijanje pozitivnega odnosa do  narave. Z ureditvijo visokih gred po načelih permakulture želimo učence seznaniti z zdravo ekološko pridelano  hrano. Učenci bodo v jesenskem času vrt pripravili na počitek, v zimskem času izdelali zasaditveni načrt in vzgojili sadike. Spomladi bomo sadike posadili na grede in jih ustrezno oskrbeli.

Ob tem spoznavajo celoten življenjski ciklus rastlin, saj del rastlin pustimo, da semenijo in jih uporabimo za setev naslednje leto. Hrano, pridelano na našem vrtu, učenci uporabijo za pripravo jedi pri izbirnih predmetih sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja.

Učenci, ki jih delo na šoolskem ekovrtu zanima in želijo sodelovati, se prijavijo mentorici na e-naslov brigita.pirnat@ospoljane.si ali osebno.

Mentorica Brigita Pirnat

(Visited 60 times, 1 visits today)
Dostopnost