Sonce, Luna, Zemlja

Mentorica: Tatjana Šeruga       ASTRONOMIJA

Predmet ASTRONOMIJA se izvaja v treh neodvisnih sklopih po eno leto:

Prvi sklop: Sonce,Luna in Zemlja

Učenec med seboj primerja nebesna telesa, razdalje med njimi, velikost, spozna gibanje Zemlje, spozna pogled na omenjena nebesna telesa iz vesolja, z Zemlje in si pri tem pomaga s preprostimi modeli.

Drugi sklop: Daljnogledi in planeti

Učenec spozna nekaj lastnosti svetlobe, osnove optike, sestavo daljnogleda, poskuša dojeti velikosti in razdalje med člani v Osončju, njihovo sestavo, različnost razmer planetov, ekološko ravnovesje na Zemlji.

Tretji sklop: Zvezde in vesolje

Učenec se seznani z razsežnostjo vesolja, spozna raznolikost zvezd, opazuje Rimsko cesto, dobi predstavo o sestavi in razsežnosti vesolja.

Globalni cilji predmeta so načrtovati in izvajati preprosta opazovanja, analizirati pridobljene ugotovitve, razvijati sposobnost in željo za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja, razvijanje abstraktnega mišljenja, ki ga dosežemo na ta način, da učenec pride do spoznanja s poskusom, nato pa to spoznanje razloži in po možnosti napove  izid naslednjega poskusa.  Zelo pomembna so opazovanja (s prostim očesom in z daljnogledom).

Učenec mora obvezno v šolskem letu obiskati astronomsko opazovanje v marcu, ki ga organizira Astronomsko društvo Komet.

(Visited 314 times, 1 visits today)
Dostopnost