Verstva in etika

VERSTVA IN ETIKA

Predmet je trileten.

Učencem pomaga razumeti resnost in pomen verskih in etičnih vprašanj; navaja na prizadevanja za izoblikovan in premišljen odnos do teh vprašanj. Namenjen je tako učencem, ki imajo doma krščansko religiozno vzgojo kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje.

  1. razred – Verstva in etika I: svet

Namen je pri obravnavi verstev navajanje in usposabljanje za dojemanje raznolikosti sveta, usposabljanje za soočanje z različnostjo vzorov in vzornikov, iskanje lastne identitete ob spoznavanju in sprejemanju različnosti drugih.

  1. razred – Verstva in etika II: skupnost

Pri obravnavi verstev so v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti, vrednote in etika medčloveških odnosov različnih verstev. Podobo religij dopolni primerjalni vpogled v obredno, simbolno in doživljajsko razsežnost in njihovo povezanost.

  1. razred – Verstva in etika III: oseba – njena odgovorna dejavnost v svetu in skupnostih

Delo je osredotočeno predvsem na obravnavanje krščanstva, celovitejša je predstavitev prevladujočega verstva v evropskem in slovenskem prostoru. Posebej so prikazani odgovori različnih verstev na vprašanje smisla.

(Visited 163 times, 1 visits today)
Dostopnost