Vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/2022

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo vpis v 1. razred potekal od 9. do 12. 2. 2021. Starši otrok, ki živijo v našem šolskem okolišu, boste prejeli vabilo za vpis s podrobnejšimi navodili po pošti. Otroka bo možno vpisati osebno (v naprej določenem terminu) ali po elektronski oz. navadni pošti. Starše, ki želite vpisati otroka in ne živite v našem šolskem okolišu pa prosimo, da oddate prošnjo za vpis po elektronski pošti ali navadni pošti. Na sledeči povezavi najdete obrazec za prepis otroka.

Nekaj informacij v zvezi z vpisom:

▪ V 1. razred vpisujemo otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili 6 let (rojeni leta 2015).

▪ Starši imate pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu (stalno ali začasno bivališče). Otroka lahko vpišete v šolo izven šolskega okoliša, če šola, v katero želite vpisati otroka, s tem soglaša. Če imate otroka namen vpisati v šolo izven šolskega okoliša, vas prosimo, da o tem obvestite obe šoli.

▪ Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto. Starši morate obvestiti svetovalno delavko (osebno, po telefonu ali elektronski pošti), če razmišljate o odlogu šolanja in želite vključiti svojega otroka v postopek ugotavljanja pripravljenosti za vstop v šolo. Prav tako je potrebno obvestiti svetovalno delavko, če ima otrok odločbo o dodatni strokovni pomoči v vrtcu ali je vključen v postopek usmerjanja.

Za dodatne informacije lahko pišete na ana.panjan@ospoljane.si ali pokličete na telefonsko številko 01/2308-437.

Ana Panjan, psihologinja

svetovalna služba

Prešerno 2020!

Prešerno 2020!

Letošnje Prešerno 2020! prešerni firbci, učenci 3. triade, preživljamo poučno in ustvarjalno.
Leto 2020 mineva v znamenju mnogih okroglih obletnic domačih in tujih kulturnih ustvarjalcev, ki se jih spominjamo v dopoldanskih delavnicah. Obeležujemo torej 500 let od rojstva Adama Bohoriča, 250 let od rojstva Ludwiga van Beethovna, 200 let od smrti Anne Brontë in 100 let od rojstva Nika Kralja. Prav tako obeležujemo 100. obletnico koroškega plebiscita in tudi 800 let od kar je Ljubljana prejela mestne pravice. Nikakor pa nismo pozabili na samega Prešerna, ki bi v letošnjem letu dopolnil okroglih 220 let.

Kulturni dan zaključujemo s prireditvijo ob državnem prazniku v šolski avli.