Namen Noči knjige je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati knjigo, spodbujati dvig bralne kulture, pismenosti ter vrednot domišljije in znanja v družbi. Nagovarja vse generacije bralcev, od najmlajših do najstarejših, strokovno, poslovno in najširšo javnost.
Letošnji fokus Noči knjige je stoletnica rojstva Karla Destovnika Kajuha. Več o Noči knjige in dogodkih si lahko preberete na spletni strani. Osrednjo misel literarnega praznovanja, Nosimo srca v dlaneh, organizatorji črpajo iz Kajuhove pesmi Ko človek bo človeka prepoznal:

Zakaj ne nosite v dlaneh
svojih src, ljudje?
Zakaj vam niso vpisane v očeh
vaše misli in želje?
Kajti prav v teh dneh,
ko je vsaka slutnja greh,
ko si vsak želi uteh
in skriva vsak po svojih se poteh,
prav v teh, prav v teh usodnih dneh,
bi morali nositi vsi srca v dlaneh …
In kadar bi se zavedeli,
kaj naš up velja,
kaj velja naš težki boj,
da ni malo naših,
da nas je nebroj!

Ljudje,
če v vaših bi očeh razbral,
po kakšnih hodite poteh,
in če vsakdo od vseh srca
na dlan bi dal,
da človek bi človeka prepoznal,
takrat bi v hipu stari svet propal …

(Visited 103 times, 1 visits today)
Dostopnost